Bad spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare vt 2020

11 januari, 2020 av Patrik Skölde

Nu är det dags för BAD för
Spårare och Upptäckare!
När: 12 februari kl.17:15 – 19:15
Var: Halmstad Arena Bad
Kostnad: Scoutkåren betalar för badet
Info: Om scouten inte kan simma 200 meter måste hen ha med sig en
vuxen under hela badet som betalar sitt inträde själv
Anmälan: Senast 6 februari på www.etscout.se
Övriga frågor? Kolla in eller hör av dig på
✓ www.etscout.se
✓ Eldsberga Tönnersjö Scoutkår på facebook
✓ Mail: jehe77@hotmail.com
✓ Jeanette: 0702-37 26 37
✓ Anita: 0708-64 91 08
✓ Jenny: 0733-89 44 81

Detta formulär är inte längre tillgängligt.