På våra möten gör vi olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna följer scoutmetoden som är unikt för scouting.

Vi försöker vara ute så mycket som möjligt, under vintern håller vi till i vår scoutstuga.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »

Scouternas Aktivitetsbank

Scouterna har en egen Aktivitetsbank där alla kan hitta roliga aktiviteter för olika åldrar och med olika teman.

Hitta aktiviteter i Aktivitetsbanken. »

Läger

Att åka på läger med sin scoutkår är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Vi försöker ha en till två hajker per termin ( en övernattning ) då är vi antingen vid vår hajkplats vid Hunsjön, eller i vår scoutstuga i Eldsberga. Se vägbeskrivning. På sommaren brukar vi åka på ett större läger tillsammans med andra kårer. I bland åker de äldre scouterna på läger till England där vi har en vänkår,  1st Speldhurst & Langton Scout Troop heter den.

Prata med ledarna om du vill veta vilka läger de planerar för sina scouter.

Utrustningslista för läger

Varje läger har sin egen utrustningslista som vi lägger ut på vår hemsida. Kolla alltid av med ansvarig ledare för hajken vad som gäller för just din hajk eller läger.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempen vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas läger i Sverige och världen. »