Vår scoutlokal ligger i Eldsberga i före detta Lottastugan.

På måndag och onsdag kvällarna är det scoutmöten i stugan  men på helgerna är den oftast ledig. Du kan hyra stugan för privata arrangemang, kontakta Johanna Sundberg för att boka eller prisuppgifter, tel: 070 – 267 09 79.

Så här hittar du till vår stuga:

Så här hittar du till vår hajkplats: