Vår scoutlokal ligger i Eldsberga i före detta Lottastugan.

På onsdags kvällarna är det scoutmöten i stugan men på helgerna är den oftast ledig. Du kan hyra stugan för privata arrangemang, kontakta Anita Nilsson för att boka eller prisuppgifter tel:070-864 91 08.

Så här hittar du till vår stuga:

Så här hittar du till vår hajkplats: