Ledarguide för Eldsberga Tönnersjö Scoutkår
Antagen av styrelsen 2014-11-18

Ledarguiden slår fast vilka värderingar Eldsberga Tönnersjö Scoutkår för och hur de uttrycks i vår verksamhet och i relationerna mellan barn/ungdomar, ledare, föräldrar och funktionärer.

Eldsberga Tönnersjö Scoutkår tillhör SALT som är en barn och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan och är därmed anslutna till Scouternas riksorganisation.

För scouter i hela världen är scoutlagen vår främsta värdegrund och rättesnöre:

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras
  2. En scout är ärlig och pålitlig
  3. En scout är vänlig och hjälpsam
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
  5. En scout möter svårigheter med gott humör
  6. En scout lär känna och vårda naturen
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet som alla scouter avlägger lyder: ”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.”
Scouternas valspråk och lösen lyder: ”Var redo! Alltid redo!”.

Vårt mål och syfte som finns i våra stadgar är följande: ”Vi vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi vill att tron ska hålla i vardagen och att denna ska växa bland människor i Sverige och andra länder.”

För scoutkåren innebär det att:

All verksamhet utformas och genomförs i scoutlagens anda.

Alla är välkomna att bli medlemmar i vår verksamhet, oavsett kön, ålder, religiös uppfattning, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.

Vår verksamhet är fri från alkohol och droger.

Vi har ingen avbytarbänk. Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar.

Ledarna ska ges möjlighet till utbildning.

Utdrag ur belastnings registret ska inlämnas till ordförande i oöppnat kuvert.

För scouterna:

Vi är schyssta kompisar, som hjälper, lyssnar, uppmuntrar och respekterar varandra.

Vi är rädda om naturen och följer allemansrätten.

Vi är rädda om våra saker och förstör inget.

Vi berättar för våra ledare om något går fel så att vi kan hjälpas åt att lösa problemet.

För ledare:

Vi ska vara bra förebilder.

Vi ska lyssna, hjälpa ,uppmuntra och respektera varandra.

Vi är rädda om naturen och följer allemansrätten.

Vi tar hand om vår utrustning och allt som finns på andra platser vi besöker.

Vi välkomnar alla oavsett, kön, religiös uppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller etnisk bakgrund.

Vi utformar våra program efter scouternas målspårsprincip.

Vi lämnar regelbundet information till scouter och föräldrar om verksamheten via kårens hemsida(www.etscout.se).

För föräldrar och funktionärer:

Vi stödjer scouternas verksamhet efter bästa förmåga och hjälper till när det behövs.

Vi uppmuntrar våra barn/ungdomar att delta i kårens olika aktiviteter och hjälper dem att få med rätt utrustning.

Vi respekterar och stödjer ledarna i deras uppgifter, och ger dem återkoppling både på det som fungerar bra och på det som kan förbättras.

Vi förstår och respekterar scouternas värdegrund och hjälper våra barn/ungdomar att följa den.