Behandling av personuppgifter för Eldsberga – Tönnersjö Scoutkår

Antagna vid Eldsberga – Tönnersjö Scoutkårs årsmöte 2018-03-04

Ändamål

De uppgifter som lämnas till genom medlemsregistreringen används för medlemsadministration och för att kunna upprätthålla en hög service till våra medlemmar.

Uppgifterna används bl.a. för att administrera utskick.

Eldsberga – Tönnersjö Scoutkår förbehåller sig rätten att vidareförmedla personuppgifter till samarbetspartners så som bidragsgivare som behöver uppgifterna för kunna lämna bidrag.

Exempel på samarbetspartners är:

 • Halmstad kommun, i den mån det krävs av Halmstad Kommun för bidragsansökningar

 • Salt/EFS-riks/distrikt, i den mån det krävs för medlemsrapportering/medlemskap

 • Organisationer Salt/EFS-riks/distrikt kräver att vi rapporterar till

 • Scouterna-riks/distrikt, i den mån det krävs för medlemsrapportering/medlemskap

 • Organisationer Scouterna-riks/distrikt kräver att vi rapporterar till

 • Sensus, i den mån det krävs av Sensus för bidragsansökningar

 • Läger/hajker/aktiviteter som scouten väljer att delta i i den mån det krävs av lägret/hajkens/aktivitetens organisatörer.

Uppgifter som sparas

 • Namn

 • Ålder

 • Personnummer

 • Kön

 • Adress

 • Telefonnummer

 • E-post

 • Allergier/relevanta sjukdomar

 • Simkunnighet

 • Om scouten får skjutsas av ledare i bil

 • Om bilder på scouten får publiceras på scoutkårens hemsida och sociala medier

 • Förtroendeposter (scout/ledarscout/ledare/styrelsemedlem ect)

 • Deltagande i Eldsberga – Tönnersjö Scoutkårs aktiviteter.

 • Uppgifter om genomförda utbildningar

 • Uppgifter om utdelade förtjänstmärken

 • Uppgifter om medlemskap

 • Eventuell övrig information som förälder/målsman önskar att Eldsberga – Tönnersjö Scoutkår vet om medlemmen

För föräldrar/målsmän/kontaktpersoner till medlemmarna sparar vi.

 • Namn

 • Adress

 • Telefonnummer

 • E-post

 • Om förälder/målsman/kontaktperson kan hjälpa till på hajk/läger etc

För specifika läger/arrangemang så kan ytterligare information samlas in. Till exempel passnummer och nationalitet om vi behöver köpa flygbiljetter för ett läger/arrangemang utomlands. Denna information används då enbart till det aktuella arrangemanget och samlas in på nytt för varje arrangemang som medlemmen väljer att delta i.

Allmän information

Ledare och funktionärer har tillgång till samtliga insamlade personuppgifter som bedöms nödvändiga för att utföra sina uppdrag. Dessa uppgifter får endast användas för medlemsadministration inom ramen för Eldsberga – Tönnersjö Scoutkårs verksamhet. Uppgifterna skall behandlas med respekt för den personliga integriteten. Det är inte tillåtet att använda uppgifterna i kommersiella, religiösa eller politiska syften.

Vid eventuella frågor kontakta gärna styrelsen i Eldsberga – Tönnersjö Scoutkår.