En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har 59 medlemmar.

Våra patruller är indelade efter åldersgrupperna spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare.